Komunita

Kdo za Elstavbáčkem stojí?

Vojtěch Hasman

Jednatel Elstavba.cz

Ing. Michaela Hasmanová

Jednatelka Elstavba.cz

Je kolem nás řada různých podnikatelů a firem, kteří naše aktivity podporují. Je nám ctí s nimi spolupracovat a děkujeme za podporu všem, kteří s námi pomáhají a připojili se k našim dobrovolným aktivitám.

Rádi bychom jim alespoň touto poděkovali.